Mesaj sincere condoleanțe
Închide
Coroane si jerbe funerare

Eliberarea certificatului de deces

Momentul morții unei persoane dragi însumează cele mai contradictorii sentimente, acumulează presiuni și paradoxuri. În aceste clipe trebuie să fim puternici, pentru a organiza înmormantarea așa cum se cuvine. Pe lângă pregătirea înmormântării propriu-zise, trebuie să ne ocupăm și de actele necesare pentru declararea decesului. Eliberarea unui certificat de deces presupune parcurgerea mai multor etape.

Certificatul constatator al decesului

Cine eliberează certificatul constatator de deces?

Conform legii, constatarea decesului poate fi făcută doar de un medic care are dreptul de liberă practică.

Pentru a constata decesul, medicul va efectua în mod obligatoriu examinarea externă a cadavrului, verificând absența semnelor vitale. La 24 de ore de la deces, acesta va întocmi pe un formular-tip Certificatul medical constatator al decesului (CMDC). Certificatul eliberat trebuie să aibă număr de înregistrare, dată, semnătura și parafa medicului, ștampila unității medicale și cauza decesului, înscrisă cu majuscule și fără prescurtări.

În situația în care cauza morții nu este cunoscută, medicul este obligat să refuze eliberarea certificatului constatator de deces și să solicite o autopsie. Autopsia este obligatorie și în caz de moarte violentă sau de moarte suspectă.

Eliberarea certificatului constatator al decesului stă la baza obținerii ulterioare a certificatului de deces.

Procedură deces acasă

În cazul în care decesul s-a produs acasă, poți alege una dintre următoarele variante:

Procedură deces în spital

Dacă decesul s-a produs la spital, acesta va fi constatat de către un medic primar, specialist sau un medic de gardă, în funcție de ora la care a avut loc și va fi consemnat în foaia de observație, împreună cu data, ora, semnătura și parafa.

Spitalul are obligația să înștiințeze aparținătorii decedatului în maxim 2 ore de la constatarea decesului.

Cadavrul va rămâne timp de 2 ore în secția în care a fost internat, într-o cameră special amenajată, urmând ca apoi să fie transportat la morga spitalului, fiind depus în frigiderul mortuar sau în camera frigorifică.

Un alt pas obligatoriu este întocmirea biletului de ieșire din spital, care va cuprinde informații cu privire la boală și epicriza de deces.

În acest caz, certificatul medical constatator al decesului va fi întocmit de către un medic de pe secția unde a fost internat defunctul, în baza actului de identitate al acestuia. Excepție fac cazurile în care se efectuează autopsie anatomo-patologică sau medico-legală, situație în care certificatul constatator va fi eliberat de către medicul anatomo-patolog, respectiv de către medicul legist.

Cazuri excepționale

Legea prevede și anumite situații extreme:

Eliberarea certificatului de deces

Declararea decesului

Declararea decesului va fi făcută verbal de către:

Conform legii, decesul se declară în termenele următoare:

Termenele se socotesc luând în calcul atât ziua în care are loc decesul, cât și ziua în care se face declarația.

Dacă declararea decesului nu se va face în termenul legal, atunci pentru întocmirea actului de deces va fi necesară aprobarea Parchetului.

Nedeclararea decesului în termenul prevăzut de lege constituie contravenție.

Cine eliberează certificatul de deces?

Certificatul de deces se eliberează de către S.P.C.L.E.P. (Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor) sau, în funcție de caz, de către ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs decesul sau a fost găsit cadavrul.

În situații excepționale, în care decesul se întâmplă în tren, pe o navă, într-un avion sau alt mijloc de transport, certificatul de deces va fi eliberat de Serviciul de Evidență a Persoanelor sau de primăria de la locul de coborâre, respectiv debarcare.

În cazul în care moartea este declarată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, certificatul de deces se emite din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, la Serviciul de Evidență a Persoanelor de la:

Pentru eliberarea certificatului de deces nu se achită taxe.

Cui se eliberează certificatul de deces?

Certificatul de deces se eliberează:

Acte necesare eliberare certificat de deces

Pentru eliberarea certificatului de deces vei avea nevoie de urmatoarele acte:

În baza actelor de mai sus, ofițerul de stare civilă va elibera certificatul de deces, însoțit de o adeverință de înhumare sau de incinerare, după caz. Această adeverință va fi predată în original administrației cimitirului, în vederea înmormântării, respectiv crematoriului, în vederea incinerării.

Obținerea certificatului de deces este obligatorie din punct de vedere legislativ. Acesta va fi necesar atât pentru înmormântare sau incinerare, cât și pentru obținerea ajutorului de deces din partea statului.

Decesul unui cetățean român în străinătate

În cazul în care un cetățean român a decedat în străinatate, iar decesul s-a înregistrat acolo, înhumarea, respectiv incinerarea sa se va face pe baza adeverinței eliberate de primăria în raza căreia se va realiza înhumarea sau incinerarea. În această situație, adeverința se va elibera în baza certificatului de deces eliberat de autoritățile străine, însoțit de o traducere legalizată.

În cazul în care decesul s-a produs pe o navă sau într-un avion din afara teritoriului României și corpul este repatriat, adeverința de înhumare sau de incinerare va fi eliberată de comandantul navei, respectiv al aeronavei.

Decesul unui copil a cărui naștere nu a fost înregistrată

Dacă un copil a încetat din viață înainte ca nașterea să fie declarată în termenul legal, ofițerul de stare civilă va întocmi mai întâi certificatul de naștere si abia apoi pe cel de deces.

Certificatul de deces duplicat

Certificatul de deces duplicat poate fi eliberat doar după ce certificatul de deces original a fost înscris în registrul de stare civilă. El se poate obține de la Direcția de Evidență a Persoanelor sau din arhiva primăriei pe raza căreia s-a produs decesul.

Nevoia eliberării unui duplicat apare în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării certificatului de deces original.

Duplicatul se eliberează, la cerere, membrilor familiei, altor persoane îndreptățite sau persoanelor împuternicite.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de deces duplicat:

Aranjamente funerare care te-ar putea interesa

Comanda rapida - 0374.87.74.87